วิ่ง (13) | เราวิ่งอย่างไร? Garmin Running Dynamic Pod

ท่าวิ่งเป็นคลาสสิคของการพัฒนาการวิ่ง แค่การที่ไม่มีโคช หรือไม่ได้วิ่งอยู่หน้ากระจกทำให้เราเช็คัวเองได้ยากเหมือนกัน ว่าท่าวิ่งของเราถูกต้องสวยงามมั้ย

ก่อนหน้านี้เราสามารเช็คการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะวิ่งได้ด้วย HRM Band (สายคาดอกสำหรับวัดหัวใจ) รุ่นท็อปๆหน่อย แต่หลังจากนาฬิกาของ Garmin เองพัฒนาไปค่อนข้างเยอะมากในส่วนของการวัดหัวใจ Garmin เลยออก Running Dynamic Pod มาเพื่อวัดการเคลื่อนที่ของร่างการแบบเพียวๆ

Garmin Dynamic Pod วัดอะไรได้บ้างนอกเหนือจากที่นาฬิกาเราทำได้

Cadence จำนวนก้าวต่อนาที อันนี้หลายคนคิดว่านาฬิกาก็สามารถบอกได้อยู่แล้ว แต่ความจริงเป็นค่าที่เกิดจากการคำนวน ตัว Dynamic Pod สามารถบอกค่าจริงๆได้แบบ Real Time อันนี้มีประโยชน์มาก เพราะการซ้อมแบบ Zone 2 นั้น พยายามให้เราคุม Cadence ให้ได้ 180 ก้าวต่อนาที โดยไม่สนว่า Pace จะเป็นเท่าไหร่

Ground Contact Time Blance ความสมดุลของเท้าซ้ายและขวาโดยดูจากระยะเวลาที่เท้าแต่ละข้างสัมผัสพื้นขณะกำลังวิ่ง

Stride Length ระยะก้าวแบบ Realtime

Vertical Oscillation ระดับการเคลื่อนตัวในแนวตั้ง ในทางฟิสิกส์แล้ว เนื่องจากการวิ่งเป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถ้าเราเคลื่อนที่ในแนวตั้งเยอะไป ทำให้เสียแรงไปโดยใช่เหตุ แปลว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนั่นแหละ

Vertical Ratio อันนี้เป็นอัตราส่วนของ Vertical Oscillation กับระยะก้าว แสดงเป็นเปอร์เซ็น เนื่องจากแต่ละคนสูงไม่เท่ากัน ดูเป็นอัตรส่วนจะถูกต้องมากกว่า ค่ายิ่งน้อยยิ่งดี

Ground Contact Time ระยะเวลาที่เท่าแตะพื้น ยิ่งนาน เรายิ่งเสียแรงให้พื้นมาก ฟอร์มการวิ่งที่ดี ระยะเวลาที่เท้าแตะพื้นจะน้อย

Garmin ทำวีดิโอสรุปไว้ตามนี้

เท่าที่ลองใช้ดูก็สนุกดี ตัวเลขที่น่าสนใจน่าจะเป็น Ground Contact Time Blance ที่แสดงให้เห็นว่าเราทิ้งน้ำหนักไปที่ขาขวามากเป็นพิเศษเมื่อวิ่งเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บ ITB ที่ผ่านมากราฟออกมาแบบนี้

แต่ส่วนของการพัฒนาตัวเลขในแต่ละส่วนก็ต้องไปหาวิธีการกันต่อไปนะ

POST A COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.