Tokyo 2018

เป็นทริปแรกที่ถ่ายแต่กล้องฟิล์ม เพราะเริ่มเบื่อการถ่ายรูปแล้ว บางทีก็ไม่รู้จะยกกล้องขึ้นมาถ่ายอะไร เลยพกกล้อง Nikon FM2 เลนส์ 50mm F.1.8 พร้อมกับฟิล์มอีก 6 ม้วน เดินถ่ายไปเรื่อยเปื่อยในโตเกียว ไป 5 วัน ฝนตก 4 วัน อากาศหนาวพอประมาณ รูปที่ได้เลยหม่นๆ ถ้าไม่ติดว่าเปียกฝนตลอด ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อยากได้จากภาพชุดนี้นะ

Category:
Date: