Human Run เป็นรายการ Half Marathon ในชีวิต ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ หลังจากจบ Half Marathon ที่ภูเก็ตแล้ว ความเข็มข้นของการซ้อมก็เจือจางลงเล็กน้อย จากความรู้สึกส่วนตัวแล้ว รู้สึกว่าร่างกายฟิตน้องลงกว่าเดิม ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่วิ่งระยะทางไกลในกรุงเทพ อากาศที่ร้อนกว่า มลภาวะ และเส้นทางวิ่งแตกต่างจากภูเก็ตประมาณนึง สิ่งที่น่าแปลกใจคือเมื่อถึงระยะ 15 กม.ขึ้นไปแล้ว