Pla2 Mini Marathon ครั้งที่ 3 เป็นรายการแรกที่เรียกได้ว่า ลงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว (ภูเก็ตมาราธอน และ Human Run ไม่ได้ลง) เป้าหมายง่ายมาก ต้องการทำลายสถิติ ตั้งแต่วิ่งปีที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลง 2 เรื่อง หยุดซ้อมไปประมาณ 3 เดือน เพราะเจ็บ

หลังจากเจ็บยาวและกลับมาวิ่งใหม่ก็เริ่มซ้อมวิ่งแบบใหม่ไปด้วยเลย ก่อนหน้าวิ่งตาม Nike+ Running Plan เค้าบอกให้วิ่งกี่โลก็วิ่งไปตามนั้น ระหว่างที่เจ็บ ITB ก็หาข้อมูลเพิ่มในเรื่องที่ติดใจสงสัยมานั้น นั่นคือทำไมหัวใจเราพีคมากเวลาวิ่ง เทียบกับบางคนวิ่ง Half Marathon แล้วหัวใจไม่เกิน Zone 3 ของเรานี่ 3 โลแรกก็โดดไปโซน 4 เลย